heart-throb във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за heart-throb в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за heart-throb в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. gueule (visage):

gueule slang

2. gueule (bouche humaine):

gueule slang
shut your face! Brit inf
shut your mouth! Am inf
to be a bigmouth inf

Вижте също: plein, loup, fin2, fin1

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADJ

1. plein (rempli):

4. plein (total):

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADV

Phrases:

elle a vu le loup hum

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

8. fin (subtil):

heart-throb в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文