heart във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за heart в Английски»Френски речника

1. heart ANAT (of human, animal):

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

4. heart (capacity for pity, love etc):

6. heart (middle, centre):

II.heart-to-heart [Brit ˌhɑːttəˈhɑːt, Am ˈˌhɑrt ˌtə ˈhɑrt] ADJ ADV

heart в PONS речника

Преводи за heart в Английски»Френски речника

heart a. fig:

Phrases:

heart Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文