hearing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hearing в Английски»Френски речника

1. hearing (sense, faculty):

1. hear (perceive with ears):

2. hear (learn, find out about):

3. hear (listen to):

1. hear from (get news from):

1. hear of (be or become aware of):

hearing в PONS речника

Преводи за hearing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за hearing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

hearing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文