hear във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hear в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. hear (perceive with ears):

2. hear (learn, find out about):

3. hear (listen to):

to hear Mass form
Индивидуални преводни двойки

Преводи за hear в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hear в PONS речника

Преводи за hear в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за hear в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

hear Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文