heap във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за heap в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. heap (pile) → heap up

Вижте също: heap up

Преводи за heap в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

heap в PONS речника

Преводи за heap в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за heap в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

heap Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文