heading във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за heading в Английски»Френски речника

1. head for lit NAUT:

1. head ANAT (of person, animal):

2. head (mind):

crâne m inf, pej

5. head (leader, director):

directeur/-trice m/f
il a un grain inf
to give sb head vulg sl Am
tailler une pipe à qn vulg sl

Вижте също: head for

1. head for lit NAUT:

heading в PONS речника

Преводи за heading в Английски»Френски речника

Phrases:

heading Примери от PONS речника (редакционно проверени)

heading Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文