he'll във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за he'll в Английски»Френски речника

he'll → he will

Индивидуални преводни двойки

he'll в PONS речника

Преводи за he'll в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: will2, will1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за he'll в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

he'll Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文