he'd във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за he'd в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

he'd → he had, → he would

Индивидуални преводни двойки

Преводи за he'd в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

he'd в PONS речника

Преводи за he'd в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: will2, will1, have

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за he'd в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

he'd Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文