hasn't във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hasn't в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

hasn't → has not

Индивидуални преводни двойки

Преводи за hasn't в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

hasn't в PONS речника

Преводи за hasn't в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: have

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за hasn't в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

hasn't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文