harder във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за harder в Английски»Френски речника

2. hard:

3. hard (harsh, unpleasant):

hard luck or lines inf Brit or cheese inf Brit! (unsympathetic)
hard luck or lines inf Brit or cheese inf Brit! (unsympathetic)
it's a hard life (gen) hum, iron
passer un savon à qn inf

1. hard (strongly, energetically):

Вижте също: heel, hard lens

1. heel ANAT (of foot):

hard-pressed [Brit ˌhɑːdˈprɛst, Am ˈhɑrd ˈˌprɛst], hard-pushed [ˌhɑːdˈpʊʃt] ADJ

harder в PONS речника

Преводи за harder в Английски»Френски речника

harder Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文