hammer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hammer в Английски»Френски речника

Вижте също: tongs

hammer в PONS речника

Преводи за hammer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за hammer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hammer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文