hall във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hall в Английски»Френски речника

3. hall ADMIN (offices) → city hall

Вижте също: concert hall, city hall, town hall, Assembly

hall в PONS речника

Преводи за hall в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за hall в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hall Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文