half във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за half в Английски»Френски речника

1. half (one of two parts):

4. half SPORT → half back

1. half (50%):

half full, over, asleep, drunk, cooked, dressed, eaten, hidden, understood, remembered:

Вижте също: half back

half в PONS речника

Преводи за half в Английски»Френски речника

1. half (equal part, fifty per cent):

Phrases:

half Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文