hack във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hack в Английски»Френски речника

10. hack INFOR → hacker

Вижте също: hacker

II.hack away VERB [Brit hak -, Am hæk -] (hack away [sth], hack [sth] away)

hack в PONS речника

Преводи за hack в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за hack в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hack Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文