habit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за habit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. habit (custom) (gen):

habit SOCIOL
Индивидуални преводни двойки

Преводи за habit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

habit в PONS речника

Преводи за habit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. habit (repeated action):

Индивидуални преводни двойки
fâcheux(-euse)

Преводи за habit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

habit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文