groups във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за groups в Английски»Френски речника

groups в PONS речника

Преводи за groups в Английски»Френски речника

groups Примери от PONS речника (редакционно проверени)

groups Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за groups в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文