green във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за green в Английски»Френски речника

green в PONS речника

Преводи за green в Английски»Френски речника

Вижте също: blue

green Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to have green fingers Brit, Aus
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文