greatest във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за greatest в Английски»Френски речника

1. great (large):

great attr
great attr
great attr

2. great (as intensifier):

you're a great help! iron

4. great (excellent) inf:

X est génial! inf

greatest в PONS речника

Преводи за greatest в Английски»Френски речника

greatest Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文