gray във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gray в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: grey

I.dapple grey Brit, dapple gray Am [Brit dapl ˈɡreɪ, Am ˌdæpəl ˈɡreɪ] NOUN

II.dapple grey Brit, dapple gray Am [Brit dapl ˈɡreɪ, Am ˌdæpəl ˈɡreɪ] ADJ

Преводи за gray в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
gray Am
gray Am
it's a grey Brit ou gray Am day
gray Am
to wear grey Brit ou gray Am
steel grey Brit ou gray Am
slate grey Brit ou gray Am
pearl grey Brit ou gray Am
dove grey Brit ou gray Am
to gray Am

gray в PONS речника

Преводи за gray в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за gray в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文