grammar във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за grammar в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: Secondary schools

Преводи за grammar в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

grammar в PONS речника

Преводи за grammar в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за grammar в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

grammar Примери от PONS речника (редакционно проверени)

grammar Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за grammar в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文