gossip във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gossip в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за gossip в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
cancan inf

gossip в PONS речника

Преводи за gossip в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за gossip в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

gossip Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文