gold във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gold в Английски»Френски речника

1. gold (metal):

or m

3. gold → gold medal

Вижте също: gold medal

gold в PONS речника

Преводи за gold в Английски»Френски речника

gold Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文