glasses във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за glasses в Английски»Френски речника

1. glass (substance):

glasses в PONS речника

Преводи за glasses в Английски»Френски речника

Индивидуални преводни двойки

glasses Примери от PONS речника (редакционно проверени)

glasses Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文