give във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за give в Английски»Френски речника

1. give (hand over) person:

3. give (provide, produce):

4. give (allow, accord):

5. give MED:

3. give (yield, break) → give way

Вижте също: give way

1. give away (as gift, offer, charity):

I.give forth VERB [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] liter or hum (give forth [sth])

1. give up (renounce or sacrifice):

give в PONS речника

Преводи за give в Английски»Френски речника

1. give (hand over, offer, provide):

give Примери от PONS речника (редакционно проверени)

give Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文