gentleman's във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gentleman's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.gentleman <pl gentlemen> [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən] NOUN

Индивидуални преводни двойки
rentier/-ière m/f

Преводи за gentleman's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

gentleman's в PONS речника

Преводи за gentleman's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
vrai(e)

Преводи за gentleman's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

gentleman's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文