generally във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за generally в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за generally в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

generally в PONS речника

Преводи за generally в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за generally в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

generally Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文