gen във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gen в Английски»Френски речника

Вижте също: generally, general

1. general MILIT:

1. general (widespread):

2. general (overall):

4. general (not detailed or specific):

5. general (not specialized):

Вижте също: general

1. general MILIT:

1. general (widespread):

2. general (overall):

4. general (not detailed or specific):

5. general (not specialized):

gen в PONS речника

gen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文