full във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за full в Английски»Френски речника

1. full (completely filled):

complet/-ète
plein à craquer inf

4. full (complete):

complet/-ète
complet/-ète
entier/-ière

full в PONS речника

Преводи за full в Английски»Френски речника

1. full (opp: empty):

paqueté Québec

3. full (complete):

complet(-ète)

4. full (maximum):

à fond

full Примери от PONS речника (редакционно проверени)

full Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文