fulfil във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fulfil в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.fulfil Brit, fulfill Am [Brit fʊlˈfɪl, Am fʊlˈfɪl] <part prés fulfilling; prét, part passé fulfilled> VERB trans

II.fulfil Brit, fulfill Am [Brit fʊlˈfɪl, Am fʊlˈfɪl] <part prés fulfilling; prét, part passé fulfilled> VERB refl

Преводи за fulfil в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to fulfil Brit
to fulfil Brit
to fulfil Brit
to fulfil Brit
to fulfil Brit
to fulfil Brit

fulfil в PONS речника

Преводи за fulfil в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fulfil в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fulfil Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文