frozen във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за frozen в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

frozen → freeze

Вижте също: freeze

Преводи за frozen в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

frozen в PONS речника

Преводи за frozen в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

frozen pp of freeze

Вижте също: freeze

Преводи за frozen в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

frozen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

frozen Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文