friendly във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за friendly в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

être ami/-e m/f avec qn

Преводи за friendly в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

friendly в PONS речника

Преводи за friendly в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за friendly в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

friendly Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文