friend's във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за friend's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. friend (person one likes):

ami/-e m/f (of de)
être ami/-e m/f avec qn
Индивидуални преводни двойки

Преводи за friend's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

friend's в PONS речника

Преводи за friend's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. friend (person):

ami(e) m (f)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за friend's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

friend's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

friend's Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за friend's в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文