friend във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за friend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. friend (person one likes):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за friend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

friend в PONS речника

Преводи за friend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. friend (person):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за friend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

friend Примери от PONS речника (редакционно проверени)

friend Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文