freely във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за freely в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. freely:

freely fig
Индивидуални преводни двойки

Преводи за freely в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
moving freely never attr

freely в PONS речника

Преводи за freely в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за freely в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

freely Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文