free gun във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за free gun в Английски»Френски речника

Вижте също: grease gun, big gun

1. free (unhindered, unrestricted):

2. free (not captive or tied):

3. free (devoid):

1. free (set at liberty):

Вижте също: trouble-free, tax-free, lunch, lead-free, country

à table!

free gun в PONS речника

Преводи за free gun в Английски»Френски речника

1. free (not tied up or restricted) a. fig:

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文