formula във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за formula в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

formula <pl formulae or formulas> [Brit ˈfɔːmjʊlə, Am ˈfɔrmjələ] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за formula в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

formula в PONS речника

Преводи за formula в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за formula в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

formula Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文