forced във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за forced в Английски»Френски речника

1. force (compel, oblige):

2. force (push, thrust):

Вижте също: task force, workforce, labour force

I.force into VERB [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sb/sth] into sth/doing)

I.force out VERB [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] out, force out [sth]) (by physical means)

forced в PONS речника

Преводи за forced в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за forced в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

forced Примери от PONS речника (редакционно проверени)

forced Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

forced Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文