force във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за force в Английски»Френски речника

1. force (compel, oblige):

2. force (push, thrust):

Вижте също: task force, workforce, labour force

force в PONS речника

Преводи за force в Английски»Френски речника

force Примери от PONS речника (редакционно проверени)

force Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文