foot във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за foot в Английски»Френски речника

1. foot ANAT:

à pied
my foot inf!
mon œil! inf

foot в PONS речника

Преводи за foot в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

Преводи за foot в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

foot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文