food във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за food в Английски»Френски речника

food в PONS речника

Преводи за food в Английски»Френски речника

food Примери от PONS речника (редакционно проверени)

food Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文