followed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за followed в Английски»Френски речника

1. follow (move after):

2. follow (come after in time):

I.follow about VERB [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -], follow around VERB (follow [sb] around)

followed в PONS речника

Преводи за followed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за followed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

followed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文