fold във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fold в Английски»Френски речника

II.fold down VERB [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold [sth] down, fold down [sth])

II.fold back VERB [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold back [sth], fold [sth] back)

II.fold away VERB [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold away [sth], fold [sth] away)

I.fold out VERB [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold out [sth], fold [sth] out)

fold в PONS речника

Преводи за fold в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за fold в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

fold Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文