fly във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fly в Английски»Френски речника

3. fly (of tent) → flysheet

1. fly bird, insect, aircraft, rocket, balloon, kite:

voler (from de, to à)

2. fly:

3. fly (be propelled):

on the fly INFOR

Вижте също: flysheet

fly в PONS речника

Преводи за fly в Английски»Френски речника

fly Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文