fling във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fling в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

lancer (at à)

I.fling about VERB [Brit flɪŋ -, Am flɪŋ -], fling around VERB (fling [sth] around)

I.fling open VERB [Brit flɪŋ -, Am flɪŋ -] (fling [sth] open, fling open [sth])

I.fling back VERB [Brit flɪŋ -, Am flɪŋ -] (fling [sth] back, fling back [sth])

I.fling down VERB [Brit flɪŋ -, Am flɪŋ -] (fling [sth] down, fling down [sth])

Преводи за fling в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fling в PONS речника

Преводи за fling в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за fling в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fling Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文