flight във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за flight в Английски»Френски речника

1. flight (journey):

flight AEROSP, AVIAT, TRANSP

flight в PONS речника

Преводи за flight в Английски»Френски речника

flight Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文