flavour във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за flavour в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за flavour в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to flavour Brit
flavour Brit

flavour в PONS речника

Преводи за flavour в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за flavour в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
flavour Brit
flavour Brit
to flavour Brit
to flavour Brit
flavour Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文