flatten във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за flatten в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

flatten → flatten out

Вижте също: flatten out

Преводи за flatten в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

flatten в PONS речника

Преводи за flatten в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за flatten в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

flatten Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文