fit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fit в Английски»Френски речника

2. fit (suitable, appropriate):

it is fit that form

1. fit (be the right size):

Вижте също: bill

1. bill COM (for payment):

fit в PONS речника

Преводи за fit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be (as) fit as a fiddle inf

fit Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за fit в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文