finger във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за finger в Английски»Френски речника

1. finger ANAT:

to put two fingers up at sb inf Brit, to give sb the finger inf Am

finger в PONS речника

Преводи за finger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за finger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

finger Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to point a finger at sb/sth a. fig
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文