find във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за find в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. find (discover by chance):

2. find (discover by looking):

3. find (discover desired thing):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за find в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

find в PONS речника

Преводи за find в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за find в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

find Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文